Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Uit Nederland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Nederland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 1]. Publiek domein.

[ 1 ]Uit Nederland. – De Haagsche kouter van de „Pr. Gr. Ct,“ vertelt de volgende St. Nicolaas-grap, die 5 Dec. jl, werd uitgehaald. In een straatje, als het kleine Raampje verbasterd, is een bovenwoninkje te bezien, waar drie grappenmakers aan studenten eene heel malle Sinterklaas-surprise bezorgd hebben. Het drietal studenten, van welke een hier in genoemd straatje woont, komt op Sinterklaasavond een ouden kerel met een dito paard tegen. De man biedt hun den rossinant te koop aan. Dat vinden de heeren bijzonder origineel: men onderhandelt over den prijs en ten slotte wordt de koop gesloten. Nu is het paard hun eigendom en onmiddellijk is het besluit genomen, den gepensionneerden Pegasus op stal te brengen... ten huize van den student in het Raampje.

Daar gaat men in den zeer laten avond heen. De deur wordt door den student inwoner geopend, en het smalle gangetje van het bovenhuis bevat juist de plaats, – een geïmproviseerde box – voor het oude beest, dat nu de geheele ruimte vult. Het paard houdt zich kalm, maar als de studenten daarna de voordeur sluiten en als razenden aan de bel trekken, begint het die[r] bevreesd en onrustig te slaan en op den grond te stampen.

De hospes en hospita werden verschrikt wakker, gaan kijken wat er gaande is, en vinden hun gangetje versperd... door een paard. De trap kunnen zij onmogelijk af, want het oude, staande dier neemt de geheele ruimte in. Er blijft hun ten slotte niets over dan de ramen open te schuiven en te wachten op een politiedienaar, dien zij den sleutel toewerpen en beleefd verzoeken den ongenooden gast, dien hun gang tot stal dient, mede te nemen. Dergelijke Sinterklaas-surprises gunt men zelfs zijn beste vrienden niet.

– Een treurig ongeval heeft Zaterdag-avond plaats gehad op de bekende korsettenfabriek van de firma De Waal en Co., te Amsterdam.

Op een der werkzolders, bij eene stikmachine, bevond zich sedert eenigen tijd, en juist dien dag voor het laatst, een jong meisje, genaamd Sarna van Ommen, oud 14 jaar.

Dit meisje, wier vader op zee is en wier moeder ziek te bed lag, begaf zich in gesprek met een ander meisje, te dicht met hare loshangende haren bij een werkas.

Zij werd bij de haren gegrepen en in minder dan geen tijd was haar het haar met schedel en al van het hoofd gerukt.

De ongelukkige, die de vreeselijke pijnen van het scalpeeren doorstaan moest, behield hare tegenwoordigheid van geest. Zij liep naar een duinwaterkraan en bevochtigde het verwonde lichaamsdeel, daalde eene trap af, maar kon het niet verder brengen en viel in zwijm.

Inmiddels was door de opzichteres van de zaal de directrice gewaarschuwd, en werd het ongelukkige meisje door de politie naar het gasthuis gebracht.

Zondag had te Heesch een treurige aanranding plaats. Zekere van de W. ging aldaar over den openbaren weg, toen hem onverwacht een slag op het hoofd werd toegebracht, ten gevolge waarvan hij een half uur daarna overleed. De vermoedelijke dader, zekere v. B., is door de marechaussée te Geffen in verzekerde bewaring gesteld.

De justitie uit ’s-Bosch zou zich heden onmiddellijk derwaarts begeven.

– Uit Wilp schrijft men ons: Duizenden, ja zeker tienduizenden kilo’s vleesch worden hier in de nabij gelegen plaatsen door de worstfabrieken verwerkt, waarvan geen cent belasting wordt betaald. Het frauduleus slachten is het werk van een oogenblik, en het vervoer geschiedt voor verreweg het grootste deel bij partijen beneden 50 kilo, zoodat er voor de fiscus niets van te halen is.

– – –