Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Venloo, 19 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Venloo, 19 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] VENLOO, 19 Dec. Voor ongeveer een jaar werd door de beroemde „Züricher Liederbuchanstalt“ te Zürich een prijsvraag gericht tot alle toonkunstenaars van Europa ten einde zoodoende een verzameling van liederen voor gemengde koren te verkrijgen, gecomponeerd door de eerste meesters. Dit werk, door de muzikale wereld met groote belangstelling te gemoet gezien is thans verschenen, en biedt zoo’n rijkdom van uitgelezen stukken aan, als waarop waarschijnlijk voor dien geen enkele uitgave bogen kan. De grootste componisten, met wereldberoemde namen, hebben er na gestreefd een liederenboek te veroveren. Daarom is de onderscheiding zooveel te grooter, die onzen stadgenoot, den heer G. Hamm, muziekdirecteur, is te beurt gevallen, door dat drie zijner toonzettingen voor de liederen: „Gebet“, „Vertrauen“ en „Frühlingspracht“ zich een eervolle plaats in de „Sammlung von Volksgesangen für Gemischte Chöre“ verworven hebben. De heer Hamm ontvange onze hartelijke gelukwenschen met de buitengewone onderscheiding hem te beurt gevallen.

– Als een curiositeit kunnen wij vermelden, dat door den bediende H. K. alhier een jonge valk gegrepen werd. Is het uiterst zeldzaam, dat hier deze vogels gezien worden, nog zeldzamer is het dat men een dezer dieren vangt.

De valk is springlevend en onderscheidt zich door zijne kwaadaardigheid.

– Voor politie-agent hebben zich tot heden, zonder dat er een openbare oproeping geschied is, zeven sollicitanten aangemeld.

Aan deze betrekking is verbonden een jaarwedde van f 400 – benevens vrije woning en bovenkleederen.