Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/België

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘België’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 1]. Publiek domein.


[ tweede blad, 1 ]

België.

Eischen der arbeiders.

Op een congres van mijnwerkers uit de Borinage, dezer dagen te Jemappes gehouden, werd een besluit aangenomen om tot algemeene werkstaking over te gaan op het in de Kerstdagen te Brussel te houden groot congres, indien de Kamer zich tegen het algemeen stemrecht mocht verklaren. Den afgevaardigden naar het congres in Brussel werd een imperatief mandaat gegeven om slechts in dezen geest te stemmen.

– Maandag-avond heeft de Brusselsche Bond der werkliedenpartij eene vergadering gehouden, waar onder meer ter sprake is gebracht de algemeene werkstaking, voor het geval de Kamers het algemeen kiesrecht mochten verwerpen. Verschillende corporaties, daaronder ook de metaalwerkers en de houtsnijders, die reeds in Mei van het vorige jaar het werk staakten, verklaarden zich bereid wederom grève te maken, ten oinde den regeerders te toonen dat het den arbeiders ernst is met den eisch, als burgers te worden erkend. Ten slotte werd de volgende motie aangenomen.

„De Brusselsche arbeidersbond herhaalt, in aansluiting aan vroegere congresbesluiten der werkliedenpartij, zjjne instemming met de algemeene werkstaking, en besluit, alle krachten in te spannen om de arbeidersbevolking van Brussel voor te bereiden tot de werkstaking en tot den stijd tot het uiterste voor de zegepraal van het algemeen kiesrecht.“