Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Duitschland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Duitschland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 1]. Publiek domein.


[ tweede blad, 1 ]

Duitschland.

De Legerwetten.

Het „Conservative Wochenblatt“ van den heer Helldorf ijvert voor onveranderde aanneming van het legerplan, zoowel om militaire als om economische redenen. Dit vertoog komt hierop neder: De voorgestelde militaire organisatie is eene verbetering. Op dit punt hebben de bondsregeeringen niets meer te bewijzen. Wanneer de Rijksdag het verwerpt, dan heeft deze zich te verantwoorden omtrent da vraag, waarom hij deze hervorming, waarbij millioenen manschappen van landweer en landstorm zoo nauw betrokken zijn, heeft tegengehouden. De voordeelen van het plan kunnen slechts worden verkregen, wanneer het ten volle wordt verwezenlijkt. Dus, wie er iets op afdingt, is werkzaam om bestaande onbillijkheden te doen behouden.

Aan repliek zal het den heer Helldorf wel niet ontbreken.