Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Lutterade, 22 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Lutterade, 22 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ] LUTTERADE, 22 Dec. Mejuffrouw A. L. C. Flach, van Geleen, wier slagen voor de middelbare acte Fransch wij reeds Woensdag mededeelden, was niemand anders dan de eerw. zuster Hedwigis, uit het klooster der „arme Dienstmagde Christi“ alhier. In het najaar behaalde eene andere zuster van hetzelfde klooster de hoofdakte voor lager onderwijs, terwijl twee andere het diploma voor orde en vrije oefeningen verkregen. Nog dient van dit pensionaat als een bijzonderheid te worden vermeld, dat al de kandidaten, 15 in getal, welke zich in den loop dezes jaars voor het staatsexamen te Coblenz aanboden (van welke 3 voor het hooger examen) eenparig met eere zijn geslaagd. Wel een bewijs dat bij onze zusters „tüchtig wird gearbeitet,“ en dat ook de voor haar vreemde talen, en niet in het minst de Nederlandsche, door haar met het beste gevolg worden beoefend.

– – –