Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Nederland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Nederland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 1]. Publiek domein.


[ tweede blad, 1 ]

Nederland.

Ambachtsonderwijs.

Men deelt aan de „Asser Ct“ mede, dat na de verwerping van het amendement-Smeenge, waardoor van rijkswege voorloopig geen subsidie kan worden verleend voor het ambachtsonderwijs in Drente, enkele kamerleden, hetgeen bij amendement werd gevraagd ruimschoots hebben gegarandeerd, zoodat de zaak toch voortgang kan hebben. Bravo!

Veemarkten.

Naar aanleiding van het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan de Regeering in overweging gegeven denkbeeld, om tot voorkoming der verspreiding van het mond- en klauwzeer het houden van markten van herkauwende dieren in het geheele Rijk tijdelijk te verbieden, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken verklaard, het uitvaardigen van zulk een algemeen gebod niet wenschelijk te achten, doch gaarne bereid te zijn om voorstellen tot het verbieden van bepaalde markten telkens in overweging te nemen.

– De Kerstvacantie van de Koningin is aangevangen en zal duren tot 2. Jan.

Zaterdag zal het Kerstfeest ten Hove worden gevierd.