Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Neer, 23 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Neer, 23 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ] NEER, 23 Dec. In deze gemeente bestond tot heden een gebruik, dat met recht door alle weldenkenden werd afgekeurd. Doch des niettegenstaande bleef het voortbestaan, omdat niemand de eerste wilde zijn, om met dit oude gebruik of beter misbruik te breken. Dit was het drinken van het zoogenaamde lijkbier. Op den dag der uitvaart moest de familie des overledenen eene hoeveelheid bier schenken aan de buurlieden, die den afgestorvene de laatste eer bewezen hadden,

Dat op zulke bijeenkomsten gewoonlijk eene stemming heerschte, geheel in strijd met de droeve omstandigheden kan elk licht begrijpen.

Thans na een bestaan van eeuwen en eeuwen heeft men het verkeerde van dit gebruik ingezien en gelukkig afgeschaft.