Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Uit Engeland (2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Engeland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 1]. Publiek domein.

[ tweede blad, 1 ]Uit Engeland. – Met nagenoeg algemeene stemmen heeft de jaarvergadering der British medical association op 30 Jnli jl. te Nottingham gehouden, besloten de vrouwlijke artsen gelijke rechten als de mannelijke toe te staan. Dit besluit is van te meer gewicht als men weet, dat tegenwoordig reeds 140 vrouwen in het Vereenigde Koninkrijk het beroep van arts uitoefenen en dat de zes uitsluitend voor vrouwen bestemde geneeskundige scholen te Londen, Edinburg, Glasgow en Dublin tegenwoordig 830 vrouwelijke studenten tellen.

– De bladen in het land van Wales klagen over de toenemende onveiligheid, daar het land afgeloopen door Moonlighters, die het terrein hunner werkzaamheid van Ierland naar het vorstendom schijnen verplaatst te hebben. Bij voorkeur worden weerlooze herders aangevallen en van hun kudden beroofd. Ook versmaadt men niet afgelegen boerenplaatsen, steelt de kippenrennen leeg en kaapt en vermoordt het vee.

Van een enkelen grondeigenaar, den keer Fothergill, van Pembrokeshire, zijn 115 stuks vee gestolen en gedood, terwijl een zijner herders, die de kudde verdedigde, door de onverlaten overhoop werd gestoken. Er worden maatregelen genomen om aan deze plundertochten een einde te maken.