Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Uit Nederland (1)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Nederland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, eerste blad, [p. 1]. Publiek domein.

[ eerste blad, 1 ]Uit Nederland. – Maandag 11 Juli jl. – aldus leest men in het „Schoolblad – vroeg een onderwijzer te H. aan zijn patroon, een instituteur aldaar, voor ’s middags verlof, ten einde zijn sollicitatie te X. te gaan steunen. Dit verlof werd geweigerd, waarop de onderwijzer in het bijzijn van een paar door den patroon tot getuigen geroepen collega’s verklaarde, ondanks die weigering toch de reis te zullen ondernemen. De patroon verklaarde toen, dien onderwijzer op staanden voet te ontslaan. Tengevolge daarvan stelde de onderwijzer een gerechtelijken eisch tegen zijn patroon in tot betaling van drie maanden salaris (ingevolge eene tusschen partijen bestaande overeenkomst) en vergoeding, wegens gemis van kost en inwoning, daar de instituteur den onderwijzer een verder verblijf in zijn woning had ontzegd.

De Haarlemsche rechtbank heeft thans den eischer zijn eisch toegewezen en den instituteur daarenboven veroordeeld in de kosten van het geding. Voor den eischer traden op Mrs. De Haan, Hugenholtz en De Kanter; voor den gedaagde trad op Mr. Kronenburg.

– Een nieuw en probaat middel om ’t ontstaan van zoogenaamde „muurbloemen“ op een bal te voorkomen, werd onlangs op een aanzienlijke soirèe te Amsterdam toegepast. Er was in den salon een groot houten raam geplaatst, beplakt met vloeipapier. De dames verborgen zich daarachter en staken ieder één vinger door het eigenaardige scherm. De heeren kozen zich nu een vinger uit en met de dame, die zij aan dien vinger door het vloei trokken moesten zij den ganschen avond dansen. Het middel oogstte zeer veel bijval in.

– – – –