Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Venloo, 22 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Venloo, 22 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ] VENLOO, 22 Dec. Met het oog op voorgekomen bestraffingen, meenen wij het reizend publiek er een dienst mee te doen, door er op te wijzen, dat het verboden is goederen die in Duitschland belast zijn, in de coupé’s mede ovrer de grenzen te voeren. In het algemeen worden vele goederen, die aan „Zoll“ onderworpen zijn, door de reizigers en vooral door die van de 3e klasse in de compartimenten vervoerd. Dit nu is ongeoorloofd, en moeten alle goederen, die belastbaar zijn, in de goederen- of bagage-wagens vervoerd worden, met uitzondering van kleinigheden, door de reizigers onder de handbagage medegebracht. Doordat deze bepaling aan velen onbekend is, worden er soms zware collis belastbare goederen in de coupé’s vervoerd, waarop dan meermalen bestraffing volgt.

Sequah te Venloo.

– Naar wij van de best ingelichte zijde vernemen, zal de heer Davenport – alias Sequah – na afloop der séance te Roermond, alhier optreden.

Met begrijpelijke belangstelling ziet men hier de komst van den wonderdokter tegemoet.

– Bij beschikking van H. M. de koningin-regentes is aan den herbergier P. F. alhier, gratie verleend van de hem opgelegde gevangenisstraf en deze veranderd in een geldboete van f 30.

– Het plan van den vroegeren commandant van het 2e reg. huzaren, thans generaal-majoor inspecteur der cavalerie, om het geheele 2e regiment huzaren in de provincie Limburg te vereenigen en wel 3 escadrons met de stafmuziek te Venloo en 2 escadrons te Roermond, is ten gevolge van de weigering der Kamer om de daarvoor benoodigde gelden toe te staan, in duigen gevallen.

Zooals men zich herinneren zal, waren reeds onderhandelingen aangeknoopt tot het verkrijgen van uitgestrekte heidegronden, eerst met de gemeente Swalmen later met de gemeente Melick. Op deze heide, die ongeveer op gelijken afstand van de garnizoensplaatsen Venloo en Roermond ligt, zouden dan wekelijks regiments-oefeningen hebben plaats gehad, wat zeker veel tot de degelijkheid en ontwikkeling van het regiment zou hebben bijgedragen.