Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Amerika

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Amerika’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]

Amerika.

 – Volgens berichten uit Washington is het waarschijnlijk, dat het congres de voorstellen van de commissie uit het congres betreffende de landverhuizers zal aannemen.
 Diensvolgens zouden in de voornaamste buitenlandsche havens quarantaine-stations worden gevestigd, waar de landverhuizers zeven dagen zouden moeten blijven, alvorens zich te mogen inschepen. Verder zoude een attest worden vereischt van twee Amerikaansche dokters, verklarende dat de schepeling gezond is. Kleederen en verdere bagage zouden gedesinfecteerd worden. Ten slotte zou de president der V.S. altoos nog het recht hebben, om alle landverhuizing onmiddellijk te schorsen.

 – Uit het jaarlijksch verslag van den minister van binnenlandsche zaken der Ver. Stat. blijkt, dat de verschillende Indiaansche stammen zich meer en meer bij de republiek aansluiten, en dat vele Indianen burgers der V. S. worden. Er zijn nu reeds 19,739 Indiaansche kinderen, of 13 pCt. meer dan verleden jaar.
 Ten gevolge van onderhandelingen met 14 Indiaansche stammen zijn er in de laatste 4 jaren 26,000,000 acres land verkregen. Over 10,000.000 acres worden thans nog besprekingen gevoerd. Er zijn onder Harrison’s bewind 398,129 brieven uitgereikt aan pachters, voor het in gebruik nemen van landerijen.
 In de 4 jaren, die Harrison’s bestuur voorafgingen, werden er maar 162,754 zulke brieven uitgereikt. Er zijn dan ook in de laatste 4 jaren niet minder dan 37,659,840 acres land in gebruik genomen. De regeering, die weet wat grooten invloed bosschen op den geregelden wateraanvoer en de vochtigheid van den bodem hebben, heeft 6 bosschen, die een oppervlakte beslaan van 3,252,260 acres, als reserve aangewezen en daardoor voor uitroeien behoed.