Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/België

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘België’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]

België.

 – Te Gheel in België zijn op een binnenvaartuig 7 personen door cholera aangetast en 5 overleden[.] Althans zoo meldt de „Opinion.“

 – Zaterdag heeft de minister-president Beernaert in de Kamer medegedeeld, dat ware hij niet door een sterfgeval in zijne familie in zijne werkzaamheden gestoord geweest, de voorstellen betreffende de grondwetsherziening reeds zouden zijn ingediend. De indiening zal evenwel plaats hebben vóór het einde dezer maand, zoodat de commissies van XXI uit de Kamer en uit den Senaat gedurende het reces die voorstellen in behandeling nemen en daarover haar rapport in gereedheid brengen kunnen. De minister gaf intusschen den wensch te kennen, dat de vier nog te behandelen begrootingen zouden worden afgedaan, alvorens de grondwetsherziening in behande- te nemen.

 – De gedelegeerden op het Socialistisch Congres hebben een besluit aangenomen, houdende dat er tot eene algemeene werkstaking zal worden overgegaan in het geval de regeering weigert het algemeen stemrecht toe te staan. Het bleek de bedoeling te zijn der gedelegeerden, liever hunnen steun te geven aan eene revolutionaire dan aan eene vreedzame beweging.