Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Berlijn, 27 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Berlijn, 27 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 3]. Publiek domein.


[ tweede blad, 3 ]  BERLIJN, 27 Dec. De te Weydah in hechtenis genomen Duitschers zijn door de Fransche autoriteiten weder in vrijheid gesteld. Zij behoorden tot de drie Hamburgsche firma’s Gödelt, Wölber & Brohm en Joss & Barth. Van de beide eerste firma’s werd een agent, van de laatste de chef gevangen genomen. Zij werden beschuldigd den koning van Dahomey wapens te hebben geleverd, wat de firma’s niet ontkenden. Zij beriepen zich echter op ’t feit, dat Weydah eene aan den koning van Dahomey toebehoorende haven was. De Franschen vonden evenwel strafbaar ’t feit, dat de leveringen van wapens nog plaats hadden na de oorlogsverklaring. De loslating der gevangenen schijnt evenwel te beduiden, dat de beschuldigingen ongegrond geacht worden.