Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Echt, 27 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Echt, 27 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 3]. Publiek domein.


[ tweede blad, 3 ]  ECHT, 27 Dec. De handel in stroo is thans levendiger dan ooit. Van alle zijden komen er dan ook aanvragen voor dit zoo hoogst noodzakelijke veevoeder. De prijzen zijn dan ook bovenmatig hoog en wordt er van 23 tot 25 gulden per 1000 KG. besteed.

– Zagen wij te vorigen jare een hevige concurrentie, tot het verkrijgen van zekeren gemeentetol, zelfs tusschen de naaste bloedverwanten, thans zijn de bordjes verhangen en bleek ’t heden morgen maar al te wel, dat men dit jaar op meer en meer gebruikelijke wijze de pijpen in een zak had gestoken.
 De aanpachtsom was dan ook aanmerkelijk beneden de helft van den pachtprijs te vorigen jare.

Durch Schaden wird man klug.

– De eertijds zoo drukke 2e Kerstdag, gevierd als „Boerenpatroon“, heeft zijn geheele aantrekkelijkheid verloren en beantwoordt in geenen deele meer aan zijn benaming. Kenmerkte deze dag zich voorheen door zijn rumoerigheid en werd op dien dag door elk boertje, hoe klein ook, een pintje genomen, thans is dit alles voorbij en zoo wordt die dag niet meer gevierd dan elke andere Zondag. Zoo kan men evenals van zoovele andere noodzakelijke gebruiken zeggen:

„Sic transit gloria mundi.“

– – –