Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Eerste Kamer

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Eerste Kamer’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 3]. Publiek domein.


[ tweede blad, 3 ]

Eerste Kamer.

 Vergadering van Dinsdag 27 December. Geopend 2 ¼ ure.

 Ingekomen zijnde laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen. Zij worden naar de afdeelingen verzonden, welke opnieuw werden samengesteld.
 De VOORZITTER stelt voor, morgen ten 1 ure de Indische begrooting in behandeling te nemen. Dienovereenkomstig wordt besloten.
 De zitting wordt daarna verdaagd tot morgen-middag 1 uur.