Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Maastricht, 25 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Maastricht, 25 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]  MAASTRICHT, 25 Dec. De ijspret is hier reeds druk begonnen; de kleine kommen naast de banen der IJsclub buiten de Pieterspoort en andere kleinere plaatsen waren heden-middag reeds vol liefhebbers. Het bestuur der ijsclub heeft echter zijne banen wijselijk nog niet geopend, daar het ijs, ofschoon het draagt, nog te zwak is. Het is meer voornemens ook dezen winter, evenals het vorige jaar een schitterend avond feest te geven.

 – De diphtheritis wil hier nog maar volstrekt niet wijken. Ook hebben zich weer twee gevallen onder volwassenen voorgedaan, terwijl nog een groot aantal kinderen in het gasthuis liggen. Eenige herstellen, bij de jongeren is dit evenwel eene zeldzaamheid. In het naburige St. Pieter is de ziekte ook overgebracht en heeft men verscheidene gevallen van dyphtheritis, en in de afgeloopen week twee met doodelijken afloop te betreuren. De ziekte is, naar men verneemt, daar overgebracht door eenige alhier schoolgaande kinderen.