Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Maastricht, 27 Dec. (2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Maastricht, 27 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]  MAASTRICHT, 27 Dec. Eene geachte, talrijke familie alhier is in rouw gedompeld door het plotseling overlijden van mevrouw Jeanne Dufrasne-Polis. In den jeugdigen leeftijd van 39 jaren werd zij aan haren echtgenoot, kinderen en aanverwanten ontrukt, die in haar eene liefderijke gade, zorgzame moeder en hartelijk familielid verliezen. De deelneming is dan ook algemeen.

– Het aantal opgekomen kiezers (780) ter verkiezing van een lid voor den gemeenteraad toont aan dat er, zooal geene hevige, dan toch strijd was. Er werd echter waardig gestreden en de kiezers bleven ditmaal verschoond van een verkiezingsproza, dat bij vorige verkiezingen niet altijd even verkwikkend was om te lezen. Moge het steeds zoo blijven.

– „Vrede op aarde“ schijnt ook de leus hier ter stede ter gelegenheid van het Kerstfeest te zijn geweest. Deze dagen zijn althans hier zeer kalm voorbijgegaan, zoodat de politie nergens noodig, had wanorde te keeren. Voorwaar een goed verschijnsel.

– Zaterdagavond is door Dr, Fouquet in de vereeniging „Volksgezondheid“ eene lezing gehouden over de bacteriologie en wel over de diptheritis- en cholerabaccil. De spreker was zijn onderwerp volkomen meester en zeer goed, ook voor den oningewijde, te verstaan. Jammer dat het publiek niet talrijk was; de zorg door Dr. Fouquet aan de lezing besteed had een grooter publiek moge doen verwachten.