Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Mechelen-Wittem, 25 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Mechelen-Wittem, 25 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]  MECHELEN-WITTEM, 25 Dec. Men meldt ons:
 – In den afgeloopen nacht omstreeks half twee uur werd door J. van den Berg alhier waargenomen te zijnen huize een verdacht geruisch en bemerkte hij, dat het plafond verbrokkelde, wat hem deed denken aan brand, welk vermoeden waarheid werd bevonden. Want reeds stond het bovengedeelte van het huis in vlammen. Nu spoedde hij zich om zijne 75-jarige zuster Maria Anna Van den Berg, die met de bejaarde gebroeders het huis bewoonde, te wekken, maar bij het openen van het slaapvertrek zijner zuster zag hij alles in vuur en vond hij daarop het lijk zijner zuster bijna geheel verkoold. De brand werd door de bewoners gebluscht en alleen het dak en de bovenverdieping is dernield. De schade wordt geraamd op fl 600 en alles is verzekerd bij de A. G. te Brussel.

– – –