Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Nederland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Nederland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]

Nederland.

 – Het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal vermoedelijk tot 7 Februari a.s. duren.

– Een militair, die met verlof te Sappemeer was, ventte aldaar in burgerkleederen met socialistische brochures en geschriften en gedroeg zich zeer onbetamelijk tegenover de aldaar aanwezige huzaren. Hij is naar zijn garnizoen getransporteerd.

 – Uit Winschoten meldt men: Het blijft hier alles rustig en dit zal nog bevorderd worden door eene poging tot werkverschaffing, waartoe eenige heeren zich hebben vereenigd, die eene oproeping om hulp en medewerking hebben geplaatst.
 Treurig zijn echter de steeds toenemende blijken van demoralisatie in de mindere klassen, vooral ook onder de jeugd, zoodat schoolgaande kinderen reeds worden lastig gevallen en bedreigd door knapen, die langs den weg slenteren, en zelfs kinderen uit de bewaarschool zijn aangesproken om centen en bedreigd. De gruwelijkste bedreigingen liggen in den mond der volksjeugd bestorven.