Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Parijs, 27 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Parijs, 27 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 3]. Publiek domein.

[ tweede blad, 3 ] PARIJS, 27 Dec. Het sub-comité uit de enquêtecommissie, belast met het onderzoek van 17000 door de Panama-maatschappij uitgegeven cheques, heeft heden zijn werkzaamheden voortgezet. De uitkomsten worden geheim gehouden:

– In ’t laboratorium der „Ecolo de Médicine“ verklaart men het bericht van Figaro, volgens hetwelk de lijkschouwing zoude bewezen hebben, dat baron Reinach door vergiftiging zoude gestorven zijn – het gif zou reeds zijn genomen 7 uur voor de dood intrad – voor onzin. Brouardel heeft nog geen mededeeling van zijn onderzoek gedaan en zal zelfs heden nog den procureur-generaal verzoeken, een tegen-onderzoek te gelasten. Ook de Liberté verklaart het bericht der Figaro ongegrond, daar Brouardel eerst in 4 weken klaar zal komen met zijn onderzoek.