Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Uit Amerika

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Amerika’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]  Uit Amerika. – Te Louisville, in Kentucky, heeft een zonderling huwelijk plaats gehad. Een ter dood veroordeelde trad in de gevangenis in den echt. De getuigen waren insgelijks ter dood veroordeelden.
 Zij waren allen in een nieuw pak gestoken. Het is namelijk in de Vereenigde Staten de gewoonte, een ter dood veroordeelde op den dag zijner terechtstelling een nieuw pak te geven. Met het oog op de genoemde huwelijksvoltrekking, waren de pakken thans een paar dagen vroeger verstrekt.

– Naar gemeld wordt, zijn in de Vereenigde Staten 3000 millioen postzegels van 15 verschillende soorten gemaakt, welke reproductiën bevatten van schilderijen en gravures betreffende Columbus. De ontdekker land ziende, of met ketenen beladen, Koningin Isabella hare juweelen verpandende enz. moeten zeer fraai zijn voorgesteld. Deze postzegels zullen alleen gedurende 1893, het tentoonstellingsjaar, geldig zijn.

Een spiritisten-geschiedenis.

 In Missouri, Amerika, verloor een man zijn vrouw door den dood. Hij huldigde echter de leer der spiritisten, en door een medium bleef hij omgang houden met de overledene. Wekelijks bracht het medium hem de wenschen zijner vrouw over. Eens verlangde deze geld voor witte en gele kleeren, natuurlijk van de fijnste stof; dan moest zij geld hebben voor een paar gouden vleugelen, die nog al vrij hoog in prijs waren. Ook kostte het verstellen der engelenkleeren en het repareeren der gouden vleugeltjes den man een flink stuk geld. De echtgenoot had zijn ega reeds herhaaldelijk door het medium laten zeggen, dat zij wat zuiniger moest zijn. Eindelijk verloor de goede man echter zijn geduld en ook de bloedverwanten kwamen tusschenbeide, toen zij vernamen, dat het medium reeds 3 à 4000 dollars had gehad. Zij onderzochten waar dat geld was gebleven, en ondekten, dat alles op naam van het medium bij de bank was gedeponeerd.
 De bedrogen man is van zijn spiritisme genezen.

– Als de mama’s bij de Indianen in Amerika even van den kinderlast willen ontslagen zijn, gebruiken zij de boomen als natuurlijke kapstokken om er hun lievelingen aan te hangen. Zij hebben dan tijd voor een kleine versnapering, terwijl de mannen op jacht zijn.
 De kleine Indiaantjes, toekomstige fiere krijgers op ’t „oorlogspad“, heffen een geschreeuw als een oordeel aan, maar dit hindert geen sterveling in de open lucht en ’t is meteen goed voor de longen.