Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Uit Engeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Engeland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 1-2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 1 ]  Uit Engeland. – Een zonderling rechtsgeding kwam dezer dagen te London voor. Een vrouw van een kapitein van het leger eischte namelijk schadevergoeding van een winkelier, wijl zij op een vetvlek op den vloer van diens magazijn was uitgegleden en haar heen had bezeerd, zoodat zij zich eenigen tijd het genot van rijden en dansen moest ontzeggen. Het gerechtshof kende inderdaad de eischeres 50 pond sterling vergoeding toe, en in tweede instantie werd dit vonnis bevestigd.

[ tweede blad, 2 ]  Zinspelende op de bekende preutschheid der engelsche dames, merkte een Engelsch blad gekscherend op: „De wakkere kapiteinsvrouw mag worden gelukgewenscht niet slechts wegens het verkregen „pijngeld“, maar ook om haar moed, om ten overstaan van het volk te erkennen, dat zij beenen bezit. De Spaansche hidalgo, die zijne koningin van een verschrikkelijken vuurdood redde, doordien hij haar aangreep en over den grond rolde, totdat de vlammen waren verstikt, werd door een ouden kamerheer streng berispt, wijl hij zich verstout had de handen aan het lichaam van H. M. de Koningin van Castilië en Aragondië te slaan. Op zijn schuchtere verontschuldiging, dat de beenen van H, M brandden, kreeg hij het strenge antwoord: „De koningin van Spanje heeft geene beenen, mijnheer“. – Het vetvlek-proces heeft nu duidelijk en klaar bewezen, dat een vrouw van een kapitein der armee beenen heeft en dat zij zich hierover niet eens schaamt!