Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Uit Rusland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Rusland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.

[ tweede blad, 2 ] Uit Rusland. – Op den linkeroever der Tobol in het gebied van Turgai is op zoo snelle wijze een Russische stad verrezen, dat men zich bijna in Amerika denken zou. Voor tien jaren was een eenzame grenspaal het eenig teeken, dat daar wel eens een mensch vertoefd had, thans wonen er 30000 personen. Uit allerlei streken zijn zij er heengestroomd, de meesten met zeer weinig have of middelen. Met een flinkheid als in Rusland (en ook elders) zeldzaam voorkomt is daar in den letterlijken zin des woords de hand aan den ploeg geslagen en heden draagt de grond er overvloedige vruchten. Het schijnt een uitnemend vruchtbaar plekje te wezen en een flinke stad is gebouwd, waar men steenen huizen, kerken, scholen en tal van winkels aantreft. Het districtsbestuur, de rechtbank en het postkantoor wordt dezer dagen uit Troitzki in het gouvernement Orenburg naar Krustanai, zoo heet de nieuwe stad, overgebracht en tot aansluiting aan het Russisch telegraafnet zijn bereids orders gegeven. Een levendige handel ontwikkelt zich, zoodat tegenover de kwijning der laatste jaren, die elders in het groote rijk veelvuldig heerscht, hier niet slechts van ontluikende welvaart maar van welgeslaagde en welgevestigde ondernemingen mag gesproken worden.

– – –