Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Uit Spanje

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Spanje’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]  Uit Spanje – Toen de koningin-regentes van Spanje Donderdag der vorige week een wandelritje maakte, bleef, op het Columbusplein de zeventigjarige dagloonster Geertruid Barcuena voor haar rijtuig staan, ten einde haar een verzoekschrift te overhandigen. De vier paarden van het koninklijk rijtuig werden echter eensklaps schichtig, overreden de vrouw en vertraden de ongelukkige oude met hun hoeven op akelige wijze. Dadelijk stapte de koningin uit, legde, geholpen door haar kamerheer en den toevallig voorbijkomenden gouverneur van Madrid, de gekwetste op de kussens van het hofrijtuig en liet haar naar een hospitaal in te nabijheid overbrengen.
Een uur later bracht de vorstin de zwaargekwetste, wier toestand zeer zorgwekkend is, een bezoek en overhandigde haar een som van duizend gulden als voorloopige schadeloosstelling.

– – –