Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Venloo, 26 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Venloo, 26 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 3]. Publiek domein.


[ tweede blad, 3 ]  VENLOO, 26 Dec. Gisteren werden de banen der ijsclub voor de leden opengesteld. Dank aan de goede zorgen der directie hadden deze eene belangrijke vergrooting ondergaan, waardoor zij meer aan de eischen voldeden van het steeds toenemend aantal leden. De opening geschiedde feestelijk en werd door muziek opgeluisterd. De liefhebbers van schaatsenrijden lieten zich niet lang wachten en weldra zweefden honderden in sierlijke kringen over het spiegelgladde ijs.
 Bijzonders de aanwezigheid van de talrijke dames, die, indien mogelijk, nog meer dan de heeren aan deze gezonde sport meedoen, droeg niet weinig bij om de gezelligheid van dit ijsfeest te verhoogen.
 Wanneer men bedenkt, dat het zoo lange jaren nog niet geleden is, dat zich geen enkele Venloosche dame op schaatsen durfde vertoonen, dan staat men verbaasd over de bedrevenheid die de dameswereld zich in zulk een korten tijd daarin heeft weten eigen te maken
 Wij zijn er van overtuigd, dat verscheidene van onze dames zich vrijelijk kunnen meten met de rijderessen uit het Noorden van ons vaderland.

– Gisteren en heden is de Maas vol drijfijs, waardoor de scheepvaart zoo al niet gestremd, dan toch zeer bemoeieljjkt wordt.

– Zekere L. v. S., die zich sedert eenigen tijd alhier gevestigd had, en lessen gaf in verschillende talen, werd Zaterdag, terwijl hij naar Kaldenkirchen een uitstapje maakte, aldaar door de marechaussées in hechtenis genomen.
 De juiste beweegredenen, die tot deze gevangenname aanleiding gaven, zijn nog niet bekend.

– Gisteren brandde in het naburige Brüggen de stoompannenfabriek van den heer Schlüter totaal af. De oorzaak is onbekend. De schade wordt op M. 100,000 geraamd. Tegen brandgevaar is verzekerd.

– Op de markt van Zaterdag werden aangevoerd 131 biggen. De handel was levendig. Er werd besteed van 7 tot 9 mark per stuk. Na sluiting der markt werden zelfs hoogere prijzen betaald.
 De handel in vette varkens was in de afgeloopen week beduidend levendiger, en dientengevolge de prijzen stijgend. Voor levende werd 46 en voor geslachte 56 cents per kilogram betaald.