Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Well, 27 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Well, 27 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 3]. Publiek domein.


[ tweede blad, 3 ]  WELL, 27 Dec. Blijkens openbare kennisgeving heeft zich alhier een tweede muziekkorps georganiseerd onder de benaming „De Herleving“[.] De eerste uitvoering van ’t gezelschap heeft om den achterwinter te openen op den 2den Kerstdag plaats gehad in de bierhuizen der heeren Kessels en Rijk in ’t Leuken.
 Waarschijnlijk zal aan het Gemeentebestuur vergunning worden gevraagd, de lokalen der school behoorlijk verlicht en verwarmd, op vastgestelde avonden te mogen betrekken tot het houden der repetitiën, evenals zulks vroeger aan de Harmanie „Vriendenkring„ werd toegestaan.

– – –