Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 217-218/Italië

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Italië’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 31 december 1892, tweede blad, [p. 1]. Publiek domein.
[ tweede blad, 1 ]

Italië

De vrijmetselarij.

 De heer Bordiga, wethouder van Venetië en een bekend vrijmetselaar, heeft bij aanschrijving aan de schoolhoofden het gebed op de openbare scholen verboden. De vicaris-generaal en alle pastoors der stad hebben zich daarop met een bezwaarschrift tot den gemeenteraad gewend; doch deze, waarvan het bekend is dat het meerendeel zijner leden tot de vrijmetselarij behoort, wees de adressen af, keurde de houding van den wethouder goed en besliste ook afwijzend op het verzoek om den pastoors verlof tot catechismusonderricht te geven. – Ziedaar de jongste encycliek van Paus Leo opnieuw bewaarheid.