Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 217-218/Nederland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Nederland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 31 december 1892, tweede blad, [p. 1]. Publiek domein.


[ tweede blad, 1 ]

Nederland.

 – Naar men aan de „Avondpost“ meldt, zullen eerstdaags, bij wijze van proef, op de verschillende stations der Staatsspoorwegmaatschappij toestellen voor automatische afgifte van perronkaartjes worden geplaatst.

 – Maandag, 2e Kerstdag, werd onder leiding der heeren oud-officieren van het pauselijk leger Adr. Looijmans, Aug. Wils en Antoine Arts, door een groot getal afgevaardigden van verschillende Zouaven-Broederschappen in Nederland, te Utrecht een Algemeene Nederlandsche Zouaven-Bond opgericht.

 – In de te Amsterdam gehouden vergadering van den Bond voor Nederl. Onderwijzers werd besloten zich tot de Reg. te wenden om voeding en kleeding te verzoeken, van overheidswege, voor behoeftige schoolgaande kinderen en aangenomen eene motie—Den Haag om de voorstellen, rakende grieven tegen de onderwijswet, te laten rusten totdat overeenstemming zal zijn verkregen met het Nederl. Onderw.-Gen.

 Op het te Amsterdam op de beide Kerstdagen gehouden timmerlieden-congres, werd met algemeene stemming besloten tot oprichting van een „Algemeen Nederlandsch Timmerlieden-verbond“.

 – Op het hulppostkantoor te Tilburg zijn door de marechaussée elf gewichteu in beslag genomen die.... niet geijkt waren. Hier zal dus de Staat tegen zichzelf optreden voor het kantongerecht.