Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 217-218/Uit Amerika (2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Amerika’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 31 december 1892, tweede blad, [p. 1]. Publiek domein.


[ tweede blad, 1 ]

Dynamiet-ontploffing.

 Uit Amerika. – Omtrent eene hevige dynamietontploffing wordt uit New-York van gisteren geseind: Hedenochtend te acht uur had op de werf van de maatschappij tot aanleg van een tunnel naar Long Island een hevige dynamietontploffing plaats.
 De naburige huizen werden vernield, sommige door instorting, andere geraakten in brand.
 In het postkantoor werd alles dooreengeworpen; de brievenkasten werden tot splinters geslagen en de beambten vielen tegen den grond.
 De ramp had vele persoonlijke ongelukken ten gevolge. Twee personen werden gedood, vele anderen gekwetst; vooral door het verlies van ledematen of de oogen. Tot de gekwetsten behooren drie, die doodelijk zijn gewond en drie zeer ernstig.
 Over een afstand van een mijl is de grond overal met glasscherven bedekt. De ontploffing schijnt het gevolg te zijn van de onvoorzichtigheid van een Italiaansch werkman, die drie vaatjes dynamiet, welke hij wilde ontdooien, naar een binnenplaats bracht, waar een groot vuur was aangelegd.
 De man zelf behoort tot de slachtoffers. Zijn lichaam werd als het ware in stukken gescheurd.

 – Volgens bericht van R. O. uit Denver in Colorado heeft een bloedig gevecht in de goudvelden te San Juan plaats gehad tusschen goudzoekers, van wie 11 gedood en vele gewond werden.

 – Uit San Francisco wordt aan R. O. geseind: In de dalen der Sacramento en San Joaquin hebben overstroomingen voor omstreeks 1,000,000 Doll. schade aangericht. De dijk bij Aval de Coluso brak door en 50,000 acres vruchtbaar land liepen onder. Het water staat ele voeten hoog. De inwoners redden zich.