Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 217-218/Uit Azië

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Azië’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 31 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ eerste blad, 2 ]  Uit Azië – Er bestaat in Japan op de kusten der benedenzee van Biora op vijf kilometers afstand van Otsu een beroemde pijnboom door de inboorlingen „Dai Matsu“ genaamd. De afgodspriesters, die er de wacht over houden beweren, dat, volgens documenten, die in hun klooster gedeponeerd zijn, deze boom in 675 zou zijn geplant. Hij wordt opgesomd onder de acht wonderen van Japan.
 Het uitzien er van is dan ook allerzonderlingst. Zijne lange takken strekken zich naar alle zijden uit en vormen om zoo te zeggen een steiger, die uit 300 afdeelingen bestaat. Ofschoon de boom aan den wind is bloot gesteld en hij door litteekenen bedekt is, is hij nog zeer krachtig en alleen het langzaam verdunnen van zijn bladeren getuigt van zijn hoogen ouderdom.
 Twee voet boven den grond is de middellijn van zijn stam 15 voet 9 duim. Hij ts 84 voet hoog en de middellijn van zijn bladerenkroon bedraagt 242 voet. Eertijds waren er tusschen zijn takken vier huizen gebouwd; twee hiervan bestaan nog, de twee anderen zijn vernield door eenen orkaan eenige jaren geleden. De Japanneezen, welke de eigenaars zijn van de nog bestaande huisjes, brengen daarin hunne zomeravonden door.

– – –