Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/Aan een pas verschenen lijvig boekwerk, getiteld: "Puissance militaire des Etats de l'Europe"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Aan een pas verschenen lijvig boekwerk, getiteld: „Puissance militaire des Etats de l'Europe„ […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  – Aan een pas verschenen lijvig boekwerk, getiteld: „Puissance militaire des Etats de l’Europe„ zijn eenige afschrikkende getallen ontleend, die in ronde cijfers de kosten van „Oorlog en Marine„ – dienst ’9l – der groote mogendheden aangeven.
 Rusland staat boven op de lijst met ruim 600 millioen, dan volgt de Fransche republiek met 430 millioen, Engeland 415 millioen, Duitschland 350 millioen en Oostenrijk 106 millioen. Het arme Italië sluit de rij met 180 millioen.
 Alle sommen zijn herleid tot Hollandsche guldens, en maken tezamen 2171 millioen gulden.

– – –