Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/België

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘België. Frankrijk en België’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

België.

Frankrijk en België.

 Wat de handelsbetrekkingen met Frankrijk betreft, zal de Belgische regeering zich vergewissen of de verwerping der Fransch–Zwitsersche overeenkomst beschouwd moet worden als met zich brengende Frankrijk’s weigering, met België in onderhandeling te treden. Indien, wat zeker schijnt, Frankrijk’s antwoord in dien zin uitvalt, zal aan Belgie niets overblijven dan zijne vrijheid te gebruiken om te handelen zooals zijne belangen vereischen. Men weet, dat er op dit oogenblik geen enkele band bestaat tusschen België en Frankrijk, doch alleen een eenvoudige modus vivendi, waaraan elk oogenblik een eind kan worden gemaakt.