Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/Uit Duitschland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Duitschland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  Uit Duitschland. – De werkman Lange van Gifhorn, begaf zich Maandag met zijne vrouw, twee zoons en een kleinkind naar Triangel, om den tweeden Kerstdag bij zijne, daar gehuwde dochter door te brengen. Daar de trein naar Triangel reeds vertrokken was, liepen de vijf personen langs den spoorwegdijk. In de nabijheid van een brug deed de negentienjarige Willem Lange een paar schaatsen aan, nam het vijfjarige kind van zijn zuster op den rug en ging schaatsen rijden. Hij viel door het ijs van de breede en diepe rivier en zonk met het kind, in de diepte weg. Zijn zeventienjarige broeder Gustaaf snelde hem te hulp en zonk ook weg. Vader en moeder, die hun kinderen wilden redden, deelden hun treurig lot.
 De passagiers van den personentrein van Triangel naar Gifhorn waren ooggetuigen van het ontzettend voorval.

 – Eenigen tijd geleden heeft een Duitsch ingenieur proeven genomen met een plaveisel van caoutchouk. Dit nieuwe bestratingsmiddel schijnt uitstekend te hebben voldaan, daar het zelfs asphalt in duurzaamheid overtreft. Ook te Londen is een proef met dit plaveisel genomen, waar eveneens uitnemende resultaten werden verkregen. Het plaveisel is niet alleen zeer elastisch en dus voor voetgangers aangenaam, maar dempt ook alle geluid van rijtuigen en karren.
 Een nieuw plaveisel, dat ook in hooge mate elastisch is, is dat, bestaande uit in blokken geperste gemalen kurk en aardpek. Voor de paarden is dit plaveisel bijzonder geschikt, terwijl het evenals asphalt, caoutchouk en hout het geluid dempt.
 In Australië wordt deze methode van bestrating reeds met het grootste succes toegepast.

 – Het uitroeien van visch wordt in Pruisen streng gestraft. Te Ehrenbreitstein hadden zich dezer dagen vijf personen te verantwoorden, beschuldigd van in eenige beekjes en riviertjes de visch door middel van chloorkalk te hebben vergiftigd en daardoor gedood. Men begrijpt, dat zij dit deden om zich op een gemakkelijke manier een groote vangst te verzekeren. Drie der beschuldigers werden tot 5 maanden, een een tot 14 dagen en de heler, die de visch gekocht had, tot 6 weken gevangenisstraf veroordeeld.

Pastoor Kneipp.

 – Pastoor Kneipp is door den Prins-Regent van Beieren aan het Hof ontboden en aan ’s Prinsen tafel genoodigd, waar de voornaamste geneeskundigen uit München en Erlangen mede aanzaten. Kneipp staat echter niet, zooals men misschien hieruit zou opmaken, bijzonder hoog in gunst bij het Beiersche hoofd van Staat. In een twistgesprek met de professoren, waarin Kneipp beweerde, dat het nauwkeurig onderzoeken van zijne patiënten overbodig was en hij hen allen maar goed behoeft aan te zien, koos de Prins tegen hem partij.