Limburger Koerier/Jaargang 49/20 oktober 1894/Roermond, 19 Oct.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond, 19 Oct.
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 20 oktober 1894
Titel Limburgsch Nieuws. Roermond, 19 Oct.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 49, ?
Editie, pg [Dag], derde blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ROERMOND, 19 Oct. In de vitrine bij den heer Gérard Pisters is een portret in olieverf geëxposeerd van wijlen mr. Louis Geradts, in leven burgemeester van Roermond.
      Verschillende portretten van den overleden burgemeester zijn reeds vervaardigd en tentoongesteld, doch geen enkel kan halen bij wat ons de heer Heinrich Windhausen thans te aanschouwen geeft.
      De burgemeester is voorgesteld in natuurlijke grootte en in zittende houding, de rechterhand rustende op een boek, dat naast hem op eene tafel ligt. Houding en uitdrukking zijn onverbeterlijk; los en ongedwongen ziet ge hem daar voor u zitten, juist zooals hij dit placht te doen als hij met u in het gesprek was. De gelijkenis is sprekend, en het tot in de kleinste bijzonderheden met zorg afgewerkte portret, bewijst een keer te meer, dat de heer Heinrich Windhausen als portretschilder mag wedijveren met den besten in zijne moeielijke kunst.
      Wij raden alle vrienden van den overleden burgervader en alle beminnaars der schilderkunt aan, deze schilderij te gaan bezichtigen zij zullen zich dan van de juistheid onzer mededeelingen persoonlijk kunnen overtuigen.
      Naar wij nog vernemen, is het portret vervaardigd op last en voor rekening van de familie van den overledene.

      – Het bestuur van het Genootschap voor Natuur en Letterkunde is thans samengesteld als volgt:
      Mr. A. I. B. Stoffels, voorzitter; A. van Riel secretaris; J. C. Kros, penningmeester. Dr. A. Haffmans en A. B. Marinkelle, leden.

      – De te dezer stede gehouden collecte voor de slachtoffers der Lombok-expeditie heeft netto de som van tweehonderd-dertig gulden opgebracht.