Limburger Koerier/Jaargang 50/Nummer 12/Roermond, 14 Jan.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond, 14 Jan.
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 15 januari 1895
Titel Limburgsch Nieuws. Roermond, 14 Jan.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 50, 12
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ROERMOND, 14 Jan.
      — Gisterenavond arriveerden alhier een drietal kooplieden in Oostersche tapijten, dis door de Oostersche kleeding, welke zij droegen, veler nieuwsgierigheid opwekten. Zij zullen eenige dagen alhier vertoeven om hunne waren te slijten.

      — Toen de kastelein A. F. gisterenavond omstreeks één uur huiswaarts keerde, werd hij in de Kloosterwandstraat onverhoeds aangevallen, op den grond geworpen, mishandeld en van zijn geld beroofd. Met eene bloedende wonde aan het hoofd liet men hem daarna liggen. De politie heeft echter onmiddellijk de noodige nasporingen gedaan en in verband hiermede reeds een persoon gearresteerd.

      — Zijn wij wel ingelicht, dan zijn de socialisten er eindelijk in geslaagd hier ter stede een vergaderlokaal te vinden, en wel aan de Kapellerlaan. Ook voor het lokaal tegenover den Harmonietuin was een bod gedaan, doch dit is van de hand gewezen.

Het Armen-Concert.

      Het concert, gisterenavond door de Kon. Harmonie gegeven met medewerking van Roermond’s Mannenkoor en de heeren Henri Bloemen, Gerard Krekelberg en Jean van Munster, was slecht bezocht.
      Vermoedelijk had het gure weder hieraan schuld; hoe het echter ook zij, de afwezigen hadden ongelijk. ’t Was een zeer fraaie soirée. Harmonie en symphonie deden goed hun best; de heer Henri Bloemen onthaalde ons op een drietal zeer schoone nummers op de violoncelle, het instrument, dat hij zoo bij uitstek machtig is. Vooral het „Ave Maria“ van Schubert en de Ballade van Goltermann werden levendig geapplaudisseerd.
      Ook Roermond’s Mannenkoor kweet zich ouder gewoonte uitstekend van zijne taak, terwijl de heeren G. Krekelberg en J. van Munster niet weinig tot het algemeen succes bijdroegen door hunne fraaie voordrachten.
      Hopen wij, dat het streven der Harmonie, om wat bijtedragen tot leniging van den nood der armen, en de bereidwilligheid, waarmede de andere heeren zich hiervoor ter beschikking stelden, een volgende maal beter mogen gewaardeerd worden.

      — De heer Henri Delsing alhier is aannemer geworden van het tweejarig onderhoud der gebouwen van de rijks hoogere burgerschool te dezer stede.