Limburger Koerier/Jaargang 51/Nummer 290/Roermond, 10 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond, 10 Dec.
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 11 december 1896
Titel Limburgsch Nieuws. Roermond, 10 Dec.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 51, 290
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ROERMOND, 10 Dec. Door den Minister van Oorlog is aan de Roermondsche Wielrijdersclub het verzoek gericht om bij de eerstdaags te nemen proef met het overbrengen van dépêches van Roermond naar de omliggende gemeenten, daartoe de medewerking der leden van de club te mogen hebben. Aan dit verzoek zal worden voldaan.

      – De heeren Henri Delsing, opperbrandmeester, en Jean Speetjens, brandmeester der Roermondsche brandweer, hebben als zoodanig hun ontslag genomen. Voorts zullen, naar men ons mededeelt, binnenkort nog meerdere brandmeesters ontslag nemen.

      – Bij de heden plaats gehad hebbende aanbesteding der levering van circa 1200 K. Gr. reuzel voor de menage der manschappen van het garnizoen, was minste inschrijver de heer Jean Engelen, voor 47 cts. per kilo. Daarop volgde de heer Louis Beekman-Eijk voor 47 1/2 cts. per kilo.
      De beslissing is voorbehouden aan den Minister van Oorlog.

      – Nader vernemen we, dat de aangekondigde lezing van Dr. Schaepman zal plaats hebben op Zondag 27 dezer des namiddags te 5 uur in de Harmoniezaal, die voor dit doel is afgehuurd door het Bestuur der Katholieke Kiesvereeniging.

      – Door den burgemeester dezer stad is gelast, dat de hoofddeur van het Café Royal, welke deur tevens toegang geeft tot de Harmoniezaal, zoodanig zal worden ingericht, dat zij naar buiten openslaat. Bovendien zal de straatdeur, wanneer in de concertzaal uitvoeringen plaats hebben, gedurende die uitvoering geheel weggenomen worden. Verder wordt eene nooddeur aangebracht op de galerij, om daaruit te kunnen ontvnappen op het dak der keuken. Dit alles geschiedt uit soorzorg bij mogelijk brandgevaar.