Limburger Koerier/Jaargang 54/Nummer 236/Weert, 7 Oct.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Weert, 7 Oct.
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 9 oktober 1899
Titel Limburgsch Nieuws. Weert, 7 Oct.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 54, 236
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      WEERT, 7 Oct. Als eene curiositeit kan worden vermeld, dat de graanhandelaar Jud. Joosten aan de Maaspoort karoten heeft geteeld, waarvan er verscheidene 8 à 9 pond per stuk wegen.
      4 van deze reuzenvruchten wogen 56 pond.
      Dit is wel een bewijs, dat onze zandgrond bij eene doelmatige bebouwing ook een flink gewin kan opleveren.

      – Met genoegen vernemen wij, dat de in 1898 weder naar Indië vertrokken zijnde kapitein A. G, Snijders, onze vroegere stadgenoot, begiftigd is met de Militaire Willemsorde, wij feliciteeren den kranigen officier en zijne familie met deze onderscheiding.

      – Het is eene groote teleurstelling èn voor het Dagelijksch Bestuur der gemeente, én voor de raadsleden, èn voor de ouders der in de stadsschool schoolgaande kinderen, èn voor den ontwerper van het plan van verbouwing den heer Speetjens, architect te Roermond, dat het de Hooge Regeering behaagd heeft het ter goedkeuring naar ’s Gravenhage ingezonden plan af te keuren. In een vorig berichtje wezen we op de erge bouwvalligheid dier school, en dat voor onderwijzers en leerlingen door het geven en bijwonen der lessen levensgevaar bestaat, naar school kunnen zenden.
      Volgens plan en bestek zou de verbouwing zes duizend gulden gekost hebben, voorwaar geen kleinigheid voor restauratie van een gebouw, dat eerst sinds een 35 jaar verrees. Nu zal er eene nieuwe school moeten komen, waar ten minste wel een twintigduizend pop mede gemoeid zijn, zoedat de aan bleekzucht ten gevolge van bloed – beter gezegd geldarmoede, lijdend gemeentekas wel niet spoedig zal opfrisschen van zulke pijnlijke operatie.
      Het ergste evenwel is zeker, dat er nu minsten[s] nog anderhalf jaar verloopt eer de ouders hunne lievelingen zonder kommer en angst voor ongelukken, di[e] hen kunnen overkomen door invallende plafonds, wegzakkende muren, vermolmde balken, en doelloos blijkende en wankelende stutten.