Limburger Koerier/Jaargang 57/Nummer 101/Echt, 1 Mei

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Echt, 1 Mei
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 3 mei 1902
Titel Nieuws uit verschillende plaatsen in de provincie en naaste omgeving. Echt, 1 Mei.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 57, 101
Editie, pg [Dag], vierde blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ECHT, 1 Mei. Al had men gedacht, dat al sedert eenigen tijd de aanbesteding van de nieuwe marechaussées-kazerne zoude hebben plaats gehad, een schrijven van den H. E. Gestr heer Majoor der marechaussées gisteren alhier ontvangen, vermelde dat Z. E. Gestr. niet genegen is om in te gaan op de voorwaarden door den gemeenteraad reeds vroeger gesteld, welke inhouden dat de gemeente de kazerne zal bouwen tegen eene jaarlijksche huur van 6% percent van de kosten die het gebouw zal bedragen. De heer Majoor wilt eene vaste jaarlijksche huur geven van ƒ 600.
      Volgens het gemaakte plan van den heer J. Speetjens, architect te Roermond, zullen de vermoedelijke kosten van het gebouw op p. m. ƒ 11.000 kunnen bedragen.
      Ter bespreking van dit schrijven was heden morgen om 11 uur de gemeenteraad bijeengeroepen, of den raad genegen was het voorstel van den heer Majoor aan te nemen.
      Met algemeene stemmen handhaafde den raad het vroeger genomen besluit, zijnde 6% van den kostenden prijs van het kazernegebouw.