Limburger Koerier/Jaargang 57/Nummer 293/Echt, 7 Oct.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Echt, 7 Oct.
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 8 oktober 1902
Titel Nieuws uit verschillende plaatsen in de provincie en naaste omgeving. Echt, 7 Oct.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 57, 293
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ECHT, 7 Oct. Naar aanleiding van een bezoek van twee officieren der genie hier gebracht, naar aanleiding van de nog steeds hangende zaak van de marechaussee-kazerne, was hedenmorgen eene spoedeischende raadsvergadering belegd, om in verband met de vermoedelijke begrooting, gevolg te geven aan een voorstel dezer heeren en eene vaste jaarlijksche huur te willen bepalen voor de te bouwen kazerne.
      Door den Minister van Oorlog is te kennen gegeven, dat Z. Exc. volgens het goedgekeurd plan en bestek van den heer Speetjens, architect te Roermond, het Rijk ƒ 725.— huur per jaar wil betalen.
      De heer Speetjens ter vergadering aanwezig, lichtte plan, bestek en de kosten van het totaal nog eens nader toe, en verzekerde, dat de bouw niet de ƒ 12000.— zal te boven gaan.
      Na eenige discussie wordt besloten aan den Minister van Oorlog voor te stellen de kazerne te bouwen voor eene jaarlijksche huur van ƒ 750.—.