Limburger Koerier/Jaargang 57/Nummer 45/Aanbestedingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aanbestedingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 25 februari 1902
Titel Aanbestedingen
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 57, 45
Editie, pg [Dag], [tweede blad], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Aanbestedingen.

      Burgemeester en Wethouders van Weert, zullen op Vrijdag den 14 Maart a.s. ten Raadhuize aldaar, des namiddags ten 4 ure, publiek aanbesteden: Het bouwen eener nieuwe school met aanhoorigheden en het verbouwen van een huis tot onderwijzerswoning, in de Schoolstraat. Bestek en teekeningen liggen van af Zaterdag 1 Maart a.s. ten Raadhuize voornoemd ter inzage en zijn aldaar verkrijgbaar gesteld aan ƒ 2.50 per stel, alsook bij den architect Jean Speetjens te Roermond, die verdere inlichtingen zal verstrekken. Aanwijzing in loco op den dag der besteding des morgens ten 11 ure.
      Op Donderdag 6 Maart a. s. zal door en voor rekening van den heer J. A. MEUTER te Sittard worden aanbesteed: Het gedeeltelijk afbreken van een bestaande steenen bergplaats aan de Stationstraat te Sittard en het ter plaatse bouwen van twee Woonhuizen, met bijlevering van alle benoodigde materialen, werkloonen, transporten, enz Bestek en Teekening liggen van af Woensdag 26 Febr. ter inzage en zijn tegen betaling van ƒ 1.25 te verkrijgen bij ondergeteekende die tevens inlichtingen verstrekt. De inschrijvingsbiljetten moeten op den dag der besteding vóór ’s avonds zes uur ingezonden zijn bij den besteder. Aanwijzing wordt gehouden op Donderdag 27 Febr. nam. 3 uur ter plaatse.