Limburger Koerier/Jaargang 58/Nummer 156/De tentoonstelling

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De tentoonstelling
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 8 juli 1903
Titel Nieuws uit Venlo. De tentoonstelling
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 58, 156
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE TENTOONSTELLING.

      Bij de opening der tentoonstelling van Schilderijen, Teekeningen en Aquarellen geëxposeerd op de bovenzaal van het Café National, georganiseerd op initiatief van het Bestuur van „Venlosch Belang” was een flink aantal belangstellenden tegenwoordig.
      Alvorens de geexposeerde collectie zichtbaar werd gesteld hield de Heer Steijns Voorzitter van „Venloosch Belang” eene openingsrede, waarbij hij een woord van oprechten dank bracht aan B. en W. dezer gemeente die door hunne aanwezigheid, wederom het bewijs geven, dat het bewerkte, door hen op prijs wordt gesteld.
      Daarna kreeg de E. A. Heer v. Rijn het woord en hield eene korte rede, die getuigde hoezeer hij deze tentoonstelling op prijs stelde, en hoe de liefhebberij der schilder- en teekenkunst door Z. E.A. gewaardeerd werd. Buiten twijfel, aldus spreker, verwacht ik dan ook een druk bezoek en U zult veel succes oogsten met Uwe onderneming. Vervolgens werd het scherm opgehaald en werd den aanwezigen gelegenheid gegeven de collectie te bewonderen.
      We zagen daar netjes gerangschikt ongeveer 140 verschillende schilderijen, teekeningen enz. waaronder bepaald prachtexemplaren aanwezig waren.
      Veel bewondering verwierven 2 portretteekeningen voorstellende 2 oude dames. De ingang St. Pietersberg, Mane Thekel Phares. Avond bij Venlo. Eene Familiegroep en portretten van den Heer Windhausen. De Heeren Steijns en Garjeanne hadden eveneens eene aardige collectie geexposeerd. Van verschillende onzer stadgenooten troffen wij inzendingen aan waardoor een degelijk bewijs werd gegeven, dat deze liefhebberij hier nog zeer veel beijverd wordt. Om over al de inzendingen een oordeel te vellen ligt niet in onze bedoeling. We bepalen ons er bij dat over ’t geheel daar eene zeer mooie collectie aanwezig is en voor liefhebbers dezer kunst bepaald gelegenheid is, aldaar eenige aangename oogenblikken door te brengen.
      Het bezoek op den eersten dag, was zeer bevredigend. Tot slot brengen wij een woord van lof aan het Bestuur van „V. B.” voor de goede en flinke regeling in deze betoond.