Limburger Koerier/Jaargang 59/nummer 154/Benoeming leden gezondheidscommissiën

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Benoeming leden gezondheidscommissiën
Auteur(s) Ruijs de Beerenbrouck
Datum Zaterdag 2 juli 1904
Titel Nieuws uit verschillende plaatsen in de provincie en naaste omgeving. Officieele kennisgeving. Benoeming leden gezondheidscommissiën.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 59, 154
Editie, pg [Dag], derde blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

NIEUWS UIT VERSCHILLENDE PLAATSEN IN DE PROVINCIE EN NAASTE OMGEVING.

OFFICIEELE KENNISGEVING.

Benoeming leden gezondheidscommissiën.

                  De Commissaris der Koningin in de provincie Limburg.

      Overwegende, dat blijkens de ingevolge art. 23 van het Koninklijk besluit van 27 Mei 1902 (Stbl. 77 door de verschillende gezondheidscommissiën in dit gewest vastgestelde en dezerzijds goedgekeurde roosters van aftreding, met den 1 Juli twee leden van elke commissie aan de beurt van aftreding zijn;
      Gezien de betrekkelijke voordrachten van den Centralen Gezondheidsraad te Utrecht;
      Gelet op art. 24 der Gezondheidswet;
                  Besluit:
      I. Met ingang van den 1 Juli te benoemen, voor den termijn, eindigende den 30 Juni 1909:
      tot leden der gezondheidscommissie, gezeteld te MAASTRICHT, de heeren:
      J. H. Beckers, apotheker, en
      J. Massink, opzichter van den Rijks Waterstaat, beiden te Maastricht;
      tot leden der gezondheidscommissie, gezeteld te MEERSSEN, de heeren:
      N. J. H. Demelinne, apotheker te Maastricht, en
      H. A. Molema, arts te Meerssen;
      tot leden der gezondheidscommissie, gezeteld te GULPEN, de heeren:
      M. L. E. Hupperetz, apotheker te Gulpen, en
      J. H. Ronckers, hoofd van school te St. Geertruid.
       tot leden der gezondheidscommissie, gezeteld te HEERLEN, de heeren:
      Mr. D. Frees, griffier bij het kantongerecht te Heerlen, en
      P. J. Schatten, kapelaan te Heerlen;
      tot leden der gezondheidscommissie, gezeteld te SITTARD, de heeren:
      V. H. Laudy, bouwkundige te Sittard, en
      J. Turlings, bouwkundige te Echt;
      tot leden der gezondheidscommissie, gezeteld te ROERMOND, de heeren:
      Jhr. Mr. G. A. H. Michiels van Kessenich, advocaat-procureur, en
      H. H. Delsing, bouwkundige, beiden te Roermond;
      tot leden der gezondheidscommissie, gezeteld te WEERT, de heeren:
      J. J. H. A. Peeters, arts te Weert, en
      W. H. Canoij, particulier te Baexem;
      tot leden der gezondheidscommissie, gezeteld te VENLO, de heeren:
      M. D. Meyer, ingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Venlo, en
      W. R. C. van Basten Batenburg, wethouder en industrieel te Tegelen;
      tot leden der gezondheidscommissie, gezeteld te VENRAY, de heeren:
      A. J. J. Janssen, arts te Venray en
      H. A. Korting, bouwkundige te Bergen.
      II. Te bepalen, dat dit besluit zal worden geplaatst in het provinciaal blad en in uittreksel zal worden gezonden aan elk der benoemde leden, ten einde hun te dienen tot akte van aanstelling.

      Maastricht, den 29 Juni 1904.

De Commissaris der Koningin
in de provincie Limburg
,
RUIJS DE BEERENBROUCK.