Limburger Koerier/Jaargang 64/Nummer 179/Prijsuitdeeling teekenschool

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Prijsuitdeeling teekenschool
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 3 augustus 1909
Titel Provincie nieuws. Nieuws uit Roermond. Prijsuitdeeling teekenschool.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 64, 179
Editie, pg [Dag], eerste blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Prijsuitdeeling teekenschool. — Zondagmiddag werd ten stadhuize de jaarlijksche plechtige prijsuitdeeling voor de leerlingen der school voor nuttige en beeldende kunsten gehouden.
      Behalve het Dagelijksch Bestuur en eenige raadsleden, de leden der commissie van toezicht, waren o. m. aanwezig dhr. dr. P. Cuypers en de inspecteur van het teekenonderwijs, dhr. Molkenboer. Dhr. Sanders, burgemeester, brengt in zijn openingswoord eenige gebeurtenissen in herinnering o. m. van de feesten bij gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana, welke ook door de leerlingen der Teekenschool mede gevierd werden, de benoeming van dr. Cuypers tot eere-doctor der universiteit van Leuven en tot eerelid van de Deutsche Architectuur te Berlijn, alsmede ook het 25-jarig jubilé van dhr. Berens, directeur der inrichting. Wat de werkzaamheden der leerlingen in het afgeloopen jaar betreft, spr. acht zich niet competent om in allen deele daar een juist oordeel te vellen over het tentoongestelde. Spr. verzoekt dhr. inspecteur, dhr. Molkenboer, dat te doen, maar als lid der commissie van toezicht op de Teekenschool en Middelbaar Onderwijs, kan spr. verklaren, dat er met noeste vlijt èn door leerlingen èn door leeraren gewerkt is. Vervolgens richt spr. een aansporing tot de leerlingen, om toch de christelijke kunst te blijven dienen en hun best te doen om vooruit te komen. Ook zou spr. gaarne zien, dat godsdienst en gezag bij hen, de meer ontwikkelden onder de werklieden, een steun vinden.
      Hierna heeft de uitdeeling der prijzen plaats.
      Door de commissie van beoordeeling, bestaande uit dhrn. Jac. Oor, F. Nicolas en J. Cuypers werden de volgende prijzen toegekend:
      Afdeeling Boetseeren. 1e klasse naar klein gipsmodel, 1e pr. P. Wolters; getuigschrift J. Timmermans.
      2e klasse naar groot gipsmodel, 1e pr. J. Helmich; 2e pr. M. Hilkens; get. H. de Bock.
      3e klasse naar teekening, 1e pr. Ed. Latiers, 2e pr. J. Balendong, get. L. Smeets.
      Afdeeling lijnteekenen. 1e klasse geometrisch figuur 1e pr. F. Hornikx, 2e pr. H. Geraedts, get. Fr. Hendriks en H. Hens.
      2e klasse. Vakteekenen. 1e pr. H. Evers, get. H. van Nistelrode, 1e pr. J. Janssen, get. W. Klijn, 1e pr. A. Schumacher, get. J. Sullot.
      3e klasse projectie, 1e pr. P. Thomas, 2e pr. M. Hilkens, 3e pr. H. Windhausen, get. H. Swagten.
      4e klasse Meubelmakers, 1e pr. A. Schaaps, 2e pr. H. Beurskens. Idem timmerlieden, 1e pr. H. de Bock, 2e pr. L. Smeets. Idem schilders, pr. H. Naus.
      Afdeeling handteekenen. 1e klasse naar plaat 1e pr. W. Ronken, 2e pr. H. Hens get. H. Beurskens. 2e klasse A naar plaat, 1e pr. B. Thoolen, get. W. Klijn. 2e klasse B naar plaat 1e pr. F. Handgraaf 2e pr. H. Ament, 3e pr. J. Janssen, get. H. Evers en H. Hermans.
      3e klasse naar de natuur, 1e pr. P. Thomas, 2e pr. H. Swagten, 2e pr. P. Hendriks, get. H. Windhausen.
      4e klasse ontwerp, le pr. H. de Bock, get. H. v. Hinsberg. 4e klasse buste. 1e pr. J. van Kleef, get. H. Drummen. 5e klasse naar ’t leven. 1e pr. H. Verschuuren, get. Ch. Vos.
      Na de prijsuitdeeling neemt dhr. Molkenboer het woord en prijst zeer het tentoongestelde werk, Heeft het teekenonderwijs een hooge vlucht genomen in den lande, tot groot nut en voordeel van hen. die het gebruiken kunnen, spr. is steeds met genoegen en groot verlangen naar Roermond gereisd om hier jaarlijks het werk der leerlingen te bezichtigen, dat onder het beste wat geleverd wordt mag gerekend worden. De leerlingen toonen dat zij weten te waardeeren, dat hun zoo’n prachtige gelegenheid werd geboden om zich in het teekenonderwijs te bekwamen. Wanneer spr.’s hart voor jaloezie vatbaar was, dan zonde hij de Roermondsche leeraren die welingerichte teekenschool kunnen benijden. Nog herinnert spr. er aan, hoe Roermond een centra van kunstnijverheid is, nergens vindt men zooveel takken van kunst beoefend als hier, nl. de beeldhouwkunst, smeedkunst, schilders en glasschilderkunst, goudborduurders, meubelmakers. Ten slotte uit spr. den wensch nog meermalen met zooveel genoegen als thans van Roermond te kunnen gaan.
      Dr. Cuypers wijst ten slotte de leerlingen op het gewicht van het oordeel, zooeven van iemand als dhr. Molkenboer vernomen. Hij is iemand, die er over kan oordeelen als geen ander, zegt spr. Dr. Cuypers wenscht de leerlingen daarmede geluk.
      Met een leve dr. Cuypers, leve dhr. Molkenboer werd de plechtigheid gesloten.