Limburger Koerier/Jaargang 64/Nummer 194/Bergen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bergen
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 20 september 1909
Titel Kerknieuws. Bergen.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 64, 194
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKNIEUWS.

      BERGEN. Woensdag is geplaatst het nieuwe hoofdaltaar, ontworpen door den Weleerw. Heer Windhausen te Goch en aldaar uitgevoerd op de bekende ateliers van dhr. Langenberg. Ontwerper en uitvoerders hebben alle eer van hun werk. Het is een waar kunstjuweeltje, en zal dit vooral zijn, wanneer de twee zijvleugels ook aangebracht kunnen worden.
      Hoe pakkend de expressies der beelden uit de twee groepen: de geboorte en de verrijzenis van Christus!
      Hoe vol weelde, verwondering en begeestering over het oneindig groote geluk, de H. Moeder Maagd ten deel gevallen, is de uitdrukking van haar meesterlijk gesneden gelaat en dat van den H. Jozef. Hoe triumfeerend gelukkig straalt Jezus’ hemelsch gelaat bij de verrijzenis, en hoe overweldigend verpletterend is de houding van de van angst achterovervallende soldaten-wachters bij Jezus’ heilige groeve! Hoe lief, hemelsch de twee engelen, die het Allerheiligste op den expositietroon zullen flankeeren! Hoe schoon de Christusfiguur op het groote kruis boven het tabernakel, dat zelf een kunstjuweeltje bij uitnemendheid is, vooral door zijne prachtige in rijk verguld uit de hand gedreven massief koperen deur, waarop het zinrijke Lam Gods. Dit alles, met de van hooge opvatting getuigende uitvoering en de wa[ar]lijk rijke, prachtige polychromie maken dezen altaar tot een kunstwerk, dat tot over eeuwen nog getuigenis zal afleggen van den waren godsdienstzin der parochianen, die door hunne wekelijksche bijdragen den Eerw. Heer Pastoor inde gelegenheid hebben gesteld voor ons kerkje een zoo rijk altaar aan te schaffen! Den parochianen daarvoor oprechte hulde! Moge God het hun veelvoudig vergelden!
      Den uitvoerders en ontwerper vooral nogmaals alle lof voor hun meesterlijk werk. En niet minder der Eerw. Geestelijkheid dank voor de vele moeiten om een dergelijk kunststuk voor onze kerk te verkrijgen. We hopen, dat zij door milde bijdragen verder in staat gesteld zullen worden, om hun plan — van ons armoedig kerkje een Gode waardig bedehuis te maken — binnen niet te langen tijd verder te kunnen uitvoeren.