Limburger Koerier/Jaargang 64/Nummer 74/Chr. kunst

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Chr. kunst
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 30 maart 1909
Titel Kunst en wetenschap. Chr. kunst.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 64, 74
Editie, pg [Dag], tweede blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KUNST EN WETENSCHAP.

      Chr. kunst. — Te ’s-Bosch heeft een jeugdig kunstenaar, Wijnand Geraedts, eenige zijner schilderijen geëxposeerd: Kerstnacht, Ecce Homo, Visie der H. Cecilia en de Wijzen in het Oosten.
      Deze vier stukken worden zeer gunstig beoordeeld door Dr. X. Smits, in het Huisgezin van jl. Zondag, die o. a. van den Ecce Homo schrijft: „Het goddelijk gelaat vol voornaamheid en ernst, vol wijsheid en statigheid, is door een diep lijden beneveld. De bebloede oogen spreken de taal der ziel..... Zoowel in gedachten als in kleurengloed is hier een ideaal bereikt. Deze meesterlijke kop is, naar onze meening, het beste werk van Geraedts”.
      Dr. Smits deelt mede, dat Wijnand Geraedts opgeleid werd in de kunstwerkplaatsen van Windhausen, waar hij zeven jaar lang aan altaarluiken en kruiswegen zijne kunst mocht vormen en vervolmaken, om dan zijn studie te gaan voltooien bij prof. Feuerstein, aan de kunstacademie te Munchen.
      Ten slotte zegt Dr. Smits, dat het krachtig koriet en de zorgvuldige afwerking zijner schilderstukken nog veel, zeer veel van Wijnand Geraedts doen verwachten, in het belang der christelijke kunst, der voorstellingen vooral van Christus’ leven en sterven, dat hij in de drie bovengenoemde stukken zoo heerlijk heeft vertolkt”.
      Wijnand Geraedts is een Limburger (Swalmenaar) van geboorte.