Limburger Koerier/Jaargang 81/Nummer 189/De Missieweek

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Missieweek
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 13 augustus 1926
Titel Uit Midden-Limburg. De Missieweek. De Optocht
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 81, 189
Editie, pg [Dag], eerste blad, 5
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

UIT MIDDEN-LIMBURG

DE MISSIEWEEK.

De Optocht.

      Donderdag vergaderden in het Chrisfoffelhuis te ROERMOND een aantal bestuursleden van de vereenigingen, die hun medewerking voor den optocht hadden toegezegd. De wanden van het gezellige zaaltje waren behangen met de ontwerpen van groepen uit den optocht en praalwagens
      Ruim half negen opende aalmoezenier Hoen de vergadering met den Christelijken groet. Vervolgens gaf hij een korte uiteenzetting van den missieoptocht. Nu was deze vergadering belegd om tot een definitief besluit te komen.
      De toezeggingen tot medewerking komen vlot binnen en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.
      De optocht zal bovendien gefilmd worden, daar het Missiehuis van STEYL over een aparaat beschikt en geen bezwaar heeft het beschikbaar te stellen.
      De inleiding van den stoet is reeds in orde. Maar het gedeelte: „Wie ons het geloof brachten” is nog niet heelemaal gereed.
      Het Roerm. Mannenkoor stelt een wagen disponibel, die volgens dhr. Windhausen met weinig kosten te veranderen is in den vereischten praalwagen.
      Voor no. 2 Romeinsche legioensoldaten, zorgt de Roermondsche burgerwacht.
      De volgende praalwagen, heeft „All Right” voor zijn rekening genomen, wat des te meer te waardeeren valt, daar de vereeniging dan zelf feest viert. De praalwagen van St. Servaas zal door NUNHEM, NEER, HAELEN en BUGGENUM verzorgd worden. Voor dezen groep zijn 40 personen noodig. De volgende groep St. Hubertus zal bestaan uit een jachtstoet en een wagen, welke de slagersvereeniging voor haar rekening neemt.
      Voor de volgende wagen zorgt ECHT.
      ST. ODILIENBEBG wil den wagen met ’t eerste heiligdom van Maria in deze streken op zich nemen.
      SWALMEN zorgt voor een praalwagen „St. Willibrordus” met een groep Batavieren, Friezen enz.
      Het tweede deel: Aan wie wij het geloof brengen begint met de groep „Suriname” bestaande uit 100 personen en een praalwagen „Petrus Donders”. Dan volgt ’n Javaansche bruidstoet en een school, waarvoor de Neerstraat zorgen wil.
      Daarna een groep Florineezen en ’n Ziekenzuster door POSTERHOLT.
      De Groep „„Nieuw Guinea” zal waarschijnlijk door de Schmookers verzorgd worden.
      De daarop volgende groep „China” komt op rekening van WEERT deze groep zal bestaan uit eenige wagens en een 100-tal personen.
      Dan achter ’n inlandsche harmonie de groep „Afrika”, ’n afgod met heidensche priesters, beschikbaar gesteld door ’t Missiehuis te STEYL, wordt voor rekening van den Venloschen weg genomen.
      Daarop volgt de St. Theresiawagen die klaar is en waarvoor de R. K. Vrouwenbond gezorgd heeft.
      Voor de eerste groep van het derde deel „Alle volken, alle rassen”, zorgt de jeugdafdeeling van het Kruisverbond. De kloostergroep zal men krijgen door aan alle deelnemende orde een uitrusting te vragen. Als „dramatis personae” zullen de nadere leerlingen van de Kweekschool en dames die zich daarvoor opgeven functioneeren.
      Aan het bezwaar voor de polkaharen voor de maagdengroep zal men tegemoet komen door sluiers.
      De laatste groep komt op rekening van de „„Zang en Muziekvereeniging.”
Nadat aalmoezier Hoen de deelnemres nog eens tot grooten ijver had aangespoord en eenige heeren van de gelegenheid vragen te stellen hadden gebruik gemaakt, werd de bijeenkomst gesloten.