Limburger Koerier/Jaargang 83/Nummer 172/Wijlen pastoor Ruyten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wijlen pastoor Ruyten
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 23 juli 1928
Titel Wijlen pastoor Ruyten
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 83, 172
Editie, pg [Dag], 5
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

WIJLEN PASTOOR RUYTEN.

      Zaterdagochtend overleed alhier de Z.Ew. heer Ruyten, rustend pastoor. Vrijdagochtend nog droeg Z.Ew. als naar gewoonte de H. Mis op in de kapel van het klooster „de Steenen Trappen” der Zusters van het Arme Kind Jesus alhier, maar toen reeds was het, als stond er een stervende aan het altaar, zoodat de celebrant erbij geassisteerd moest worden door een jonger priester. Toen het H. Offer geëindigd was, ontbood de Eerw overste van het klooster een geneesheer, die eene zoo groote hartzwakte constateerde, dat hij elke beweging levensgevaarlijk achtte en het overbrengen van den lijder naar diens huis, zelfs per auto verbood. Z.Ew. werd dus in het klooster verpleegd waar in den loop van den dag zijn toestand zoodanig verergerde, dat de Hoogeerw. heer deken hem de H. Sacramenten der stervenden kwam toedienen. In den vroegen ochtend van den volgenden dag is oud-pastoor Ruyten zacht en kalm in den Heer ontslapen.

      W. J. H. Ruyten werd te Roermond geboren den 16 Aug. 1862. Na het College en het Seminarie te hebben afgestudeerd, werd hij 10 April 1886 priester gewijd. Datzelfde jaar nog werd hij werkzaam gesteld als kapelaan te Sittard. In 1908 benoemd tot pastoor te St. Odiliënberg, vervulde past. Ruyten dit ambt gedurende elf jaren, waarna hij in 1919 zijn emeritaat aanvroeg en verkreeg.
      Een treffende bijzonderheid is, dat oud-past. Ruyten, die in de Zusterkapel aan het hoofdaltaar placht Mis te lezen, zijn laatste H. Mis heeft opgedragen aan hetzelfde zij-altaar, waar hij 42 jaar geleden zijn eerste H. Misoffer opdroeg.