Limburger Koerier/Jaargang 83/Nummer 288/Raadsvergadering

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Raadsvergadering
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 7 december 1928
Titel Uit Midden-Limburg. Roermond. Raadsvergadering.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 83, 288
Editie, pg [Dag], eerste blad, 7
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

UIT MIDDEN-LIMBURG.

ROERMOND.

RAADSVERGADERING.

      De agenda van de Woensdag 12 December a.s. te houden raadsvergadering vermeldt o.a. de volgende punten:
      Ingekomen stukken.
      Onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuw benoemde raadslid den heer J. J. Turlings.
      Voorste[l] van B. en W. tot het voor 1929 bestendigen van de subsidie-regeling van de bewaarscholen.
      Als voren tot aanvulling van de huurtoeslagregeling, overeenstomstig den wensch van Gedep. Staten.
      Als voren tot het aangaan eener tijdelijke leening voor kasgeld voor 1929.
      Als voren tol het verleenen van de noodige credieten voor het doen verven van het Rijkskantorengebouw.
      Als voren tot het ruilen van grond enz. met het Kerkbestuur der H[.] Hartkerk.
      Als voren tot liet verhoogen van den trottoirhuurprijs door de Groote Sociëteit.
      Als voren tot vaststelling der overeenkomstig ’t bepaalde bij art. 101 der Lager-Onderwijswet over 1926 aan de besturen der bijzondere scholen uit te keeren vergoeding.
      Als voren tot het verleenen van medewerking aan het Bestuur der St[.] Salvatorschool alhier, voor den aanleg eener Centrale Verwarming.
      Als voren school aan de Kapel voor het bijbouwen van een natuurkundelokaal en ’t aanschaffen van schoolmeubelen.
      Vaststelling kohier straatbelasting en rioolbelasting 1928.
      Prae-adviezen van B. en W. en de Bouwcommissie op het verzoek van LADA om een rentedragend voorschot voor den bouw van 20 woningen.
      Benoeming drie leden in de plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs.
      Als voren drie leden in de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs.
      Schrijven van Ged. Staten in zake regeling van de wedde van den Ontvanger, met advies van Burgemeester en Wethouders.