Limburger Koerier/Jaargang 86/Nummer 200/De museumbouw

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De museumbouw
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 27 augustus 1931
Titel Midden- en Noord-Limburg. Roermond. De museumbouw. Thans een derde plan!
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 86, 200
Editie, pg [Dag], eerste blad, 7
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE MUSEUMBOUW.

Thans een derde plan!

      In de Raadsvergadering van 30 Maart l.l. werd voor den bouw van een museum een crediet verleend van f 54.000.—. Toen B. en W. in verband met de in die vergadering gevoerde debatten, een onderzoek hadden ingesteld naar de mogelijkheid om het te stichten museum onder te brengen in een der bestaande gebouwen van het R. K. Godshuis en in de Raadsvergadering van 7 Mei l.l. de uitkomsten van dit onderzoek hadden meegedeeld, waarbij bleek, dat hiertegen bezwaren bestonden, deden B. en W. tevens het voorstel om een open terrein met de oude gebouwen der voormalige boerderij van het Godshuis te koopen voor f 10.000—, welk terrein voor gemeld doel zeer geschikt werd geacht. De Raad nam dit voorstel aan met dien verstande, dat bij zijn besluit de restrictie werd gemaakt, dat, inbegrepen de kosten van aankoop van dit terrein, het voor museumbouw verleende crediet van f 54.000 niet zou worden overschreden. B. en W. deelden deze beslissing mede aan den ontwerper der bouwplannen ir. Jos. Cuypers, met het verzoek om de door hem gemaakte kostenbegrooting nog eens na te gaan en te onderzoeken of het mogelijk zoude zijn voor f 44.000.— een museumgebouw te stichten. De heer Cuypers is toen met een geheel ander voorstel gekomen, n.l. hij biedt aan de Gemeente aan:
      1o. om zijn woonhuis met aanhoorigheld, gelegen aan den Maastrichterweg in eigendom voor te dragen;
      2. om dit huis door verbouw en bijbouw in te richten voor een museum en vraagt voor een en ander de som van f 54.000.—, met dien verstande, dat het bestaande gebouw (gesticht en lange jaren als werkplaats gebruikt door dr. P. Cuypers) zal worden bestemd tot Dr. Cuypers-Museum, terwijl de bijbouw zal ingericht worden tot een Henry Luyten-Museum.
      Het College van B. en W. kan zich in ’t algemeen met dit aanbod wel vereenigen. Zij stellen den Raad in verband hiermede, daarom voor:
      1e. tot het intrekken van het raadsbesluit van 7 Mei l.l., tot aankoop van een terrein van het R.K. Godshuls;
      2e. tot het aankoopen van ir. J. Cuypers van diens woonhuis met aanhoorigheld, gelegen aan den Maastrichterweg ter oppervlakte van p.m. 900 M2., voor de som van f 54.000, onder voorwaarde, dat hij dit huis, geheel volgens nader te sluiten overeenkomst door verbouw en bijbouw zoodanig zal hebben ingericht, dat het voor museum is te gebruiken.