Limburger Koerier/Jaargang 87/Nummer 149/'t Luyten-Cuypers-Museum

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
’t Luyten-Cuypers-Museum
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 27 juni 1932
Titel Midden- en Noord-Limburg. Roermond. ’t Luyten-Cuypers-Museum.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 87, 149
Editie, pg [Dag], tweede blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

’T LUYTEN-CUYPERS-MUSEUM.

Wat er alzoo te zien zal zijn.

      B. en W. deelen den Raad mede, dat ten behoeve van het Henry Luyten-Dr. Cuypers-museum aan de gemeente ten geschenke werden aangeboden:
      1. Van Mevrouw Luyten te Brasschaet een vijftal door haar vervaardigde schilderstukken. (Phloxen, Paaschbloemen, Anemonen, Veldbloemen en Chrysanten).
      2. Van dhr. Henri Geene te Luzern, oud-leerling van Dr. Cuypers, twee door hem vervaardigde beeldjes van brons, voorstellende een tempelwachter en een waterdraagster (Beduïnen).
      Wijders worden ten behoeve van gemeld museum in bruikleen afgestaan:
      1. door dhr. H. Luyten een vijftal door hem vervaardigde schilderstukken (Jeanne D’Arc, Juli-Meisje met korenschoof, Herfst, In ’t Rie[t] en Avondgloed aan Zee).
      2. door ir. Jos. Cuypers de volgende voorwerpen:
      A. een archiefkast in nog middeleeuwsch karakter, gesloten met 6 stel beschilderde dubbeldeuren, waarop door Dr. P. Cuypers ontwerpen in geteekende voorstellingen van de „Vrije Kunsten”, volgens de opvattingen van de 13de eeuw.
      B. een drievakkige eikenhouten kuns en boekenkast. De uitvoering is in het karakter van de XIVe eeuw, rijk gebeeldhouwd.
      C. een gebogen ballustrade in eikenhout, Limburgsch van omtrent het jaar 1700, toegepast op het verhoogde podium van de Museumzaal.
      D. een eikenhouten omtimmering met opengesneden boyenvak voor vrijstaand boekenrek.
      E. twee paneelen glas in lood, voorstellende het wapen van Zuylen voor de Haar met een griffioen als schildhouder.
      F. een olieverfportret van Dr. P. Cuypers met zijn kleinzoon C. Cuypers, geschilderd door Mevr. Wed. Gramont.
      G. een crayonteekening in lijst, Dr. P. Cuypers op zijn 90sten geboortedag, geteekend door den sedert overleden Amsterdamschen Architect de Klerk.
      H. een groep portretten van Mevrouw Cuypers (Antoinette Alberdink Thijm) met bijschrift en verluchtingen door Dr. Cuypers eigenhandig uitgevoerd.
      J. de achttiende eeuwsche iepen armstoel, waarvan door de moeder van Dr. Cuypers tot haar 92ste jaar werd gebruik gemaakt.
      K. een buste in gips van Dr. P. J. H. Cuypers op eikenhouten voetstuk van den beeldhounwer Teixeira de Mattos.
      L. een eikenhouten geschrifttafel Ao. 1653.
      M. zeven en twintig stuks bloembakken van wit verglaasd terra cotta (Brouwers aardewerk), geplaatst op de borstweringen in de binnenplaats van het museum.
      B. en W. adviseeren om de geschenken onder hartelijke dankbetuiging aan de gevers te aanvaarden en het College te machtigen tot het sluiten eener overeenkomst van bruikleen met dhrn. Luyten en Cuypers en hun tevens den dank van den Raad over te brengen voor de door hen betoonde bereidwilligheid.